ODWOŁANE ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zostały odwołane

Publikacja sprawozdania finansowego - Bilansu za rok 2019 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9  i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej                    (Dz.U. z 2017  poz.1911  z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Przedszkola Samorządowego w Milejowie sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów /adres strony: www.milejow.pl/

ZAKOŃCZENIE ROKU W PRZEDSZKOLU

ZAPRASZAMY NA ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ PRZY PRZEDSZKOLU.

23.06.2020

godz. 11 Motylki

24.06.2020


godz. 10: 00 Grzybki
godz.12:00 Pszczółki
godz. 14:00 Żabki

25.06.2020


godz. 10:00 Wiewiórki
godz. 12:00 Biedronki
godz. 14:00 Smoki

ZAPISY DZIECI NA LIPIEC

ZAPISY DZIECI

NA LIPIEC

W

SEKRETARIACIE

PRZEDSZKOLA

DO 23 CZERWCA 2020r.

Wyniki V Gminnego Konkursu Literackiego "Niezapominajka"

Komisja V Gminnego Konkursu Literackiego "Niezapominajka" postanowiła przyznać nagrody w następującej kolejności:   

kategoria 3-4 latki 

I miejsce   - Jakub Laska , Przedszkole Samorządowe w Milejowie

II miejsce  - Julia Wyrzykowska, Przedszkole Samorządowe w Milejowie

III miejsce - Nina Drewniak, Szkoła Podstawowa w Białce

 

kategoria 5-6 latki

I miejsce   - Lidia Drewniak, Szkoła Podstawowa w Białce

II miejsce  - Marcin Tylec, Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie

III miejsce - egzekwo : 

Dominik Sobeścijański, Przedszkole Samorządowe w Milejowie

Blanka Konowałek, Przedszkole Samorządowe w Milejowie 

 

Dziękujemy za udział w konkursie, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.

Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przekazane do poszczególnych placówek po 07.06.2020 r.

                                

15 maja - Dzień Polskiej Niezapominajki

 

      Dzień Polskiej Niezapominajki – święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.                                                                            Akcję zapoczątkował w 2002 r. redaktor radiowej Jedynki, prowadzący "Ekoradio", Andrzej Zalewski (zm. 2011) trochę na przekór Walentynkom. Pierwsze obchody odbyły się 15 maja 2002 roku.


Przypominamy i zachęcamy do udziału w naszym przedszkolnym, V Gminnym Konkursie Literackim „Niezapominajka” 2020.

05.2020 - KONKURS ,,NIEZAPOMINAJKA''

Niezapominajki

Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
                                                                                                             

patrzą rybim oczkiem.

Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.

Maria Konopnicka

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

W MILEJOWIE

zaprasza do udziału

w

V Edycji Gminnego Konkursu Literackiego

Niezapominajka”

 

Cele konkursu :

- rozbudzenie zainteresowań literackich;

- rozwijanie fantazji i kreatywności literackiej dzieci.

Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci:

* 3 – 4 letnie,

* 5 – 6 letnie.

Warunki konkursu:

1. Forma literacka – wiersz nawiązujący do utworu M. Konopnickiej „Niezapominajki” ( pomoc dorosłych – nauczycieli, rodziców, opiekunów lub rodzeństwa w spisaniu utworu literackiego) .
2. Z każdej placówki dopuszcza się przesłanie tyle wierszy, ile jest dzieci w grupie przedszkolnej. Każde dziecko może ułożyć tylko jeden wiersz. Tekst powinien stanowić oryginalne dzieło autora/dziecka.
3. Przyjmujemy prace dotychczas nie publikowane, nie zgłoszone do druku, nie nagrodzone i nie wyróżnione w innych konkursach.

Wiersze należy przesłać drogą elektroniczną do Przedszkola Samorządowego w Milejowie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

w tytule: NIEZAPOMINAJKA V – KONKURS 2020

4. Każdy utwór powinien być opisany:

- imię, nazwisko oraz wiek autora;

- dane placówki: numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

- imię i nazwisko wychowawcy/wychowawców.

5. Do utworów należy dołączyć wypełnioną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie. Zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie w formie zdjęcia należy przesłać pocztą elektroniczną w załączniku. Wiersze przesłane drogą elektroniczną wpisane jako treść wiadomości e-mail .

* Prace, które nie będą spełniały wymogów niniejszego regulaminu nie będą oceniane.

Wiersze należy przesyłać do 29 maja 2020 r. na w/w adres e-mail

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania wierszy oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
7. Zgłoszenie tekstu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza, iż nie narusza on praw osób trzecich (majątkowych i autorskich).

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05 czerwca 2020r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie przedszkola www.przedszkole.milejow.pl.
9. Zapewniamy nagrody tylko dla laureatów konkursu. Każdy uczestnik otrzyma podziękowanie za udział w konkursie.

10. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
11. Utwory będą oceniane w dwóch kategoriach:
- I kategoria: dzieci 3-4 letnie, (3 miejsca)

- II kategoria: dzieci 5-6 letnie, (3 miejsca)

12. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu placówki 0814623700

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy owocnej pracy .

Organizatorzy konkursu

Joanna Marciniak,

Anna Grudzień,

Barbara Wydra,

Sławomira Walkowska,

Urszula Rybak

 

 

___________________________________________________________________________

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………….………………………………………...........

w V Gminnym Konkursie Literackim „Niezapominajka” w 2020r. na zasadach określonych w regulaminie Przedszkola Samorządowego w Milejowie.

 

 

                                                                                                         ……………………………………......

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………...........

w V Gminnym Konkursie Literackim „Niezapominajka” w 2020r. na zasadach określonych w regulaminie Przedszkola Samorządowego w Milejowie.

 

                                                                                                       ……………………………………..........

Data- czytelny podpis rodzica/opiekuna

04.2020 - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE