REKRUTACJA 2019/2020 POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

do Przedszkola Samorządowego w Milejowie na rok szkolny 2019/2020,

 zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Milejów z dnia 28 stycznia 2019r.

L.p.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (uzupełniającym)

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

  1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

20.05.2019r.

godz. 8:00

28.05.2019r.

godz. 15:00

        2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte                w oświadczeniach

29.05.2019r.

godz. 08:00

04.06.2019r.

godz. 15:00

        3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

05.06.2019r.

godz: 10:00

       4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

05.06.2019r.

godz. 10:00

11.06.2019r.

godz:15:00

       5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych   w postępowaniu uzupełniającym

12.06.2019r.

godz. 08:00

         

 

 

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2018 r.

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2018 r. Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm..) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Przedszkole Samorządowe, ul. Ogrodowa 10, 21-020 Milejów sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowanyw Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów /adres strony:www.milejow.pl/

03.2019 - WYNIKI KONKURSU

WYNIKI

XVIII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POEZJI JANA BRZECHWY I STANISŁAWA JACHOWICZA

Biskupice 28. III. 2019r.

 

Kategoria 3, 4 – latki

I miejsce – Julia Wyrzykowska –grupa „Motylki”

 

Kategoria 5, 6 – latki

I miejsce – Lena Stasicka – grupa „Smerfy”

III miejsce – Antonina Szymczuk – grupa „Smoki”

lista kadydatów

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Milejowie na rok szkolny 2019/2020 w sekretariacie przedszkola. Zapraszamy.

13.03.2019 - II GMINNY KONKURS "MALI PRZYRODNICY"

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce - Natalia Baran - Jaszczów

                  Oskar Bereza - Białka


II miejsce - Miłosz Kubicki - Łysołaje

                    Klara Mankiewicz - Jaszczów


III miejsce - Nikola Jóźwiak - Milejów

                     Gabriel Ławnik - Milejów

                     Sebastian Piłat - Białka

                     Pola Siudzińska - Łańcuchów


JESZCZE RAZ GRATULUJEMY!


Kamila Smalec, Sylwia Pelczarska

                     


05.03.2019 - WYJAZD DO LUBLINA

Dnia 05. 03. 2019 dzieci z naszego przedszkola (40 dzieci z grup: Smoki, Wiewiórki, Biedronki, Pszczółki, Żabki, Smerfy) udały się do Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na spektakl "Przygody kota. Mądrość pokoleń" w wykonaniu artystów Teatru Wrocławskiego. „Przygody kota..." to mądra, pouczająca baśń z ważnym przesłaniem: „pokolenia mogą i powinny się uczyć od siebie nawzajem”. Spektakl wzbudził duże zainteresowanie dzieci.

Sławomira Walkowska

03.2019 - GÓRA GROSZA

Akcja ,,Góra Grosza” trwała od 26.11.2018r. do 02.01.2019r. Przedszkolaki zbierały drobne monety, by pomóc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję. Zebrana kwota 210,16zł została przekazana na rzecz Towarzystwa Nasz Dom.

Kamila Smalec, Barbara Wydra

REKRUTACJA 2019/2020

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola Samorządowego w Milejowie na rok szkolny 2019/2020,

 zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Milejów z dnia 28 stycznia 2019r.

L.p.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

  1.  

Rodzicie/prawni opiekunowie dzieci, obecnie uczęszczających do przedszkola składają   na kolejny rok szkolny deklarację            o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

06.02.2019r.

godz. 08:00

25.02.2019r.

godz. 15:00

  1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz                      z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

04.03.2019r.

godz. 8:00

19.03.2019r.

godz. 15:00

  1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

20.03.2019r.

08.04.2019r.

godz.15:00

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.04.2019r.

godz: 08:00

  1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

09.04.2019r.

godz. 08:00

15.04.2019r.

godz:15

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

17.04.2019r.

godz. 08:00