Zmiana cen za wyżywienie dzieci

Informujemy, iż od 01 listopada 2021r. zmianie uległa cena za żywienie dzieci w Przedszkolu:

- śniadanie – 3,00 zł

- obiad – 6,00 zł

- podwieczorek – 1,00 zł

OPŁATY

Informujemy o możliwości dokonania opłat za żywienie oraz czesne przelewem na wskazane rachunki bankowe.

W tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko dziecka, którego opłata dotyczy oraz miesiąc, za który jest dokonywana opłata. Szczegółowe informacje o kwocie opłaty można uzyskać pod numerem telefonu 81 4623700.

Przykład:  Żywienie- Jan Kowalski – wrzesień

                      Czesne – Jan Kowalski – wrzesień

Po dokonaniu wpłaty proszę o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres: przedszkole_10@op.pl

UWAGA! Wpłaty za żywienie i czesne dokonuje się na dwa różne rachunki:

Numer rachunku – ŻYWIENIE

87868900074006435820000030

Numer rachunku  - CZESNE

45868900074006435820000010

Wyniki III Gminnego konkursu przyrodniczo - ekologicznego „Mali przyrodnicy”

Wyniki III Gminnego konkursu przyrodniczo - ekologicznego „Mali przyrodnicy” adresowanego do dzieci 6- letnich:

I miejsce (ex aequo):

Bartłomiej Dados - Oddział Przedszkolny w Łańcuchowie

Szymon Wójcik - Oddział Przedszkolny w Łańcuchowie

II miejsce (ex aequo):

Michał Dziki - Oddział Przedszkolny w Jaszczowie

Maja Lis - Oddział Przedszkolny w Jaszczowie

Stanisław Bednarski - Oddział Przedszkolny w Łysołajach

Filip Jargieło - Oddział Przedszkolny w Łysołajach

Igor Hanc - Przedszkole Samorządowe w Milejowie

Dominik Sobeścijański - Przedszkole Samorządowe w Milejowie

III miejsce (ex aequo):

Maja Gańska- Przedszkole Samorządowe w Milejowie

Marcel Wójcik - Oddział Przedszkolny w Białce

Wyróżnienie:

Malwina Zawada - Przedszkole Samorządowe w Milejowie

Rodzicom i nauczycielom dziękujemy za przygotowanie dzieci do konkursu,
a dzieciom serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy i odwagi!

Po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy do sekretariatu Przedszkola Samorządowego w Milejowie od 14 czerwca (poniedziałek).

Wyniki konkursu recytatorskiego "Każdy przedszkolak to mały Polak"

Międzynarodowy projekt "Piękna nasza Polska cała"

Od września 2020 r. społeczność Przedszkola Samorządowego
w Milejowie przystąpiła do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna nasza Polska cała". Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych  u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. Projekt Edukacyjny był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem projektu w przedszkolu jest Sylwia Pelczarska.

W ramach projektu wszystkie grupy z Przedszkola w Milejowie podjęły działania zgodnie z założeniami projektu oraz przydzielonymi im zadaniami. Zmagania projektowe stały się okazją do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin dumy z bycia Polakiem, a także by wzmacniać więzi z rodzicami i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski. Poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe. Wspólnie zrealizowaliśmy ponad 20 zadań  z listy propozycji, przy realizacji wybranych zadań pomagali także rodzice i dziadkowie dzieci przedszkolnych oraz Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie.

Jednym z zadań projektowych było zorganizowanie konkursu recytatorskiego „Każdy przedszkolak to mały Polak”, a honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Łęczyński. W ramach konkursu każdy
z uczestników zaprezentował utwór autorstwa polskiego poety o tematyce patriotycznej.
W konkursie wzięło udział 14 dzieci, po dwoje z siedmiu grup przedszkolnych, a jury przyznało wyróżnienia oraz następujące miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:

3-4 latki:

I miejsce: Maria Nowacka

II miejsce: Aleksandra Bajdak

III miejsce: Kacper Augustyniak

5-6 latki:

I miejsce: Kaja Pelczarska

II miejsce: Malwina Rzepecka

III miejsce: Wiktoria Widzińska

Wyróżnienia otrzymali: Łucja Krasna, Elena Zabłocka, Lena Berbeć, Lidia Nizio, Izabela Cieślak, Wojciech Oleszek, Amelia Zabłocka, Oliwia Bałaban.

Nauczycielom i rodzicom dziękujemy za przygotowanie dzieci do konkursu,
a wszystkim  dzieciom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2020 r.

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2020 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9  i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2017  poz.1911  z późn. zm.) sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Przedszkola Samorządowego w Milejowie sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów /adres strony: www.milejow.pl/

Wyniki VI Gminnego Konkursu Literackiego "NIEZAPOMINAJKA "

Na konkurs wpłynęło 49 wierszy w dwóch kategoriach. Komisja VI Gminnego Konkursu Literackiego "Niezapominajka" postanowiła przyznać nagrody w następującej kolejności:

kategoria 3-4 latki:


I miejsce - Lena Dudek, Przedszkole Samorządowe w Milejowie

II miejsce - egzekwo :

Łucja Krasna , Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Maria Baryła, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

III miejsce - egzekwo :

Karolina Kuryś, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Stanisław Wasilak, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Wyróznienia:

Maria Koperda, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Filip Siedliski, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Jagoda Baryła, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Malwina Szałański, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Błażej Puła, Przedszkole Samorządowe w Milejowie.

 

kategoria 5-6 latki :

 

I miejsce - Fabian Sikora, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

II miejsce - egzekwo -

Amelia Zabłocka , Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Natalia Mróz, Przedszkole samorządowe w Milejowie;

III miejsce - egzekwo -

Michał Dziki, Szkoła Podstawowa w Jaszczowie;

Zuzanna Sadurska, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Wyróżnienia: 

Otylia Telatycka, Szkoła Podstawowa w Jaszczowie;

Marcelina Pąk, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Natalia Pełczyńska, Szkoła Podstawowa w Białce;

Sandra Wojciechowska, Szkoła Podstawowa w Białce;

Zuzanna Doroba, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Malwina Zawada, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Jakub Laska, Przedszkole samorządowe w Milejowie;

Maja Lis, Szkoła Podstawowa w Jaszczowie;

Konstancja Kaźmierczak, Przedszkole samorządowe w Milejowie;

Kornelia Tracichleb, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Lidia Nizio, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Natalia Szymajda, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Norbert Jakubowski, Przedszkole Samorządowe w Milejowie;

Stanisław Bednarski, Szkoła Podstawowa w Łysołajach;

Wiktoria Widzińska, Przedszkole Samorządowe w Milejowie.

 

Dziękujemy za udział w konkursie, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.

Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną przekazane do poszczególnych placówek po 16.06.2021 r.

bezpieczeństwo,rozwój, wychowanie dziecka

https://youtu.be/Eao2j4IoKPg https://youtu.be/HxbYRBAKs7U https://youtu.be/3UMLbjkEzAE Pod linkami znajdują się porady psychologa dotyczące bezpieczeństwa, rozwoju i wychowania dziecka.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2021