ZAPISY NA FERIE ZIMOWE 2020

ZAPISY NA FERIE ZIMOWE

Uprzejmie prosimy wszystkich Rodziców o zgłaszanie dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w dniach 13-24 stycznia. Zapisy do dnia 8 stycznia do godz. 16:00.

Dodatkowo informujemy, iż po zadeklarowaniu obecności dziecka      w przedszkolu w w/w dniach, przy płatności  nie będzie sporządzany odpis (wyjątek stanowi zachorowanie dziecka).