Prawa i obowiązki przedszkolaka

Opracowane na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka i Statutu Przedszkola

Przedszkolak ma prawo do:

życia i rozwoju ? oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć warunki gwarantujące bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dziecka (zdrowe i urozmaicone jedzenie, sen i odpoczynek, opieka i ochrona)

poszanowania godności osobistej ? oznacza, że dziecka nie wolno bić, znęcać sie, poniżać , jest to niedopuszczalne i karalne

prawo do wychowanie w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba ze z bardzo ważnych powodów; gdyby jednak rodzice byli osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem

prawo do wypowiedzi ? oznacza, ze dziecko może wyrażać własne zdanie, opinie, uczucia, może aktywnie dyskutować z dziećmi i dorosłymi, ma prawo być wysłuchane

prawo do akceptacji ? oznacza, że wszystkie dzieci są sobie równe, bez względu na wygląd, zdolności, rasę, wiarę, czy narodowość czy inne poglądy, mają być akceptowane takimi, jakimi są

prawo do nauki ? oznacza, że dziecko ma prawo do pytania, badania, eksperymentowania i zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych umiejętności, w sposób na jaki pozwalają mu jego zdolności i indywidualne tempo rozwoju

prawo do tożsamości ? oznacza, że dziecko ma swoje imię i nazwisko, które powinno znać a dzieci i dorośli w kontaktach z nim powinni się zwracać po imieniu

prawo do wyboru towarzysza zabaw ? oznacza, że dziecko ma prawo do zabawy, może wyrażać swoje pragnienia dotyczące zabawy i wyboru towarzysza a także ma prawo do odmowy uczestnictwa w zabawach i innych czynnościach z rówienkami i dorosłymi (ograniczone względami bezpieczeństwa)

prawo do prywatności ? oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy rodzinne

 

Dziecko musi zrozumieć, ze funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych ale również dawaniu siebie innym

Przedszkolak ma obowiązek:

? kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanowanie praw innych)

? zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola

? służyć pomocą młodszym i słabszym

? przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim

? dbać o wspólne sprzęty i zabawki i estetykę otoczenia

? starać się w miarę możliwości wywiązywać sie z przyjętych na siebie obowiązków

? respektować polecenia nauczyciela

? przyjaźnie odnosić się do świata przyrody

 

Dziecko ma prawo do znajomości swoich praw i obowiązków.