Prośba dziecka

Rodzicu!

? Szanuj mnie, żebym szanował innych

? Wybaczaj, żebym umiał wybaczać

? Słuchaj, żebym umiał słuchać

? Nie bij, żebym nie bił

? Nie poniżaj, żebym nie poniżał

? Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać

? Kochaj mnie, żebym umiał kochać

? Uczę się życia od ciebie

 

Rodzicu pamiętaj, że dziecko:

? Krytykowane ? uczy się potępiać

? Wyśmiewane ? uczy się nieśmiałości

? Zawstydzane ? uczy się poczucia winy

? Żyjące w nieprzyjaźni ? uczy się agresji

? Zachęcane ? uczy się wiary w siebie

? Rozumiane ? uczy się oceniać

? Żyjące w tolerancji - uczy się cierpliwości

? Żyjące w bezpieczeństwie - uczy się ufać

? Traktowane takim, jakim jest ? uczy się akceptacji

? Otoczone przyjaźnią ? uczy się szukać w świecie przyjaźni