Historia

Budynek, w którym pierwotnie mieściło  się przedszkole został wybudowany w latach dwudziestych  ubiegłego wieku. Właścicielem był Żyd Icek Truchtgarten, który posiadał skład desek. W czasie wybuchu wojny ukrywał się i słuch o nim zaginął.

W opuszczonym budynku w latach 1939 - 1944 odbywało się tajne nauczanie. Po wojnie budynek przejęło państwo.

W 1945 r. cześć pomieszczeń przeznaczono na mieszkania komunalne, jedno pomieszczenie na parterze zaadoptowano na przedszkole. Jednocześnie rozpoczęto remont i na przełomie 1946/47r. rozszerzono zaplecze przedszkola o dwie sale.

Kierownikiem i nauczycielem w latach 1945 - 1950 była pani Jadwiga Tracz, pracownikiem pomocniczym była pani Wróbel.

Do przedszkola uczęszczało około 20 dzieci w rożnym wieku, tworząc jedną grupę. W tym czasie przedszkole podlegało pod  Inspektorat  Powiatowy w Lublinie.  Dzieci przebywały w przedszkolu od 7.00 - 14.00, korzystając ze śniadania i obiadu, dożywianie dzieci wspomagała amerykańska fundacja UNRA przesyłając paczki z pożywkami. Oprócz dzieci przedszkolnych do zabaw włączano dzieci przychodzące z ulicy, które otrzymywały również pożywienie.

Równocześnie w budynkach obecnego G.S. mieściła się ochronka dla dzieci młodszych i sierot.

Przedszkole organizowało zajęcia edukacyjne, nauki zasad dobrego zachowania, higieny, poprawnej wymowy. Dużą uwagę zwracano na piosenki, tańce, wiersze. Ze wspomnień pierwszych przedszkolaków podstawowymi zabawkami były drewniane klocki, obrazki pocięte na części do składania, gra chińczyk i warcaby.

W latach 1960 - 1964 kierownikiem przedszkola była pani Apolonia Gierczyk, a nauczycielką pani  Zofia Pachulec. W tym czasie funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne: 3 - 4 latki i 5 - 6 latki. Na parterze znajdowany się dwie sale, kuchnie i mieszkanie pani kierownik przedszkola.

W latach 1964 - 1971 kierownictwo objęła pani Zofia Pachulec, pracowały również dwie nauczycielki. Pracownikami obsługi były panie: Zofia Kubić, Krystyna Siedlecka, Helena Cholewa, Janina Mróz. Praca dydaktyczno - wychowawcza skupiała się na organizowaniu teatrzyków kukiełkowych, w których występowali  rodzice i dzieci.

Przedszkole nosiło nazwę Przedszkole Państwowe i podlegało pod Inspektorat Powiatowy w Świdniku. Patronat nad przedszkolem sprawował ZPOW w Milejowie. Dzięki sponsoringowi wykonano szereg prac: ogrodzenie, otynkowanie starej części budynku, matowanie.

W latach 1964 - 1971 kierownictwo objęła pani Zofia Pachulec, pracowały również dwie nauczycielki. Pracownikami obsługi były panie: Zofia Kubić, Krystyna Siedlecka, Helena Cholewa, Janina Mróz. Praca dydaktyczno - wychowawcza skupiała się na organizowaniu teatrzyków kukiełkowych, w których występowali  rodzice i dzieci. Nawiązano współpracę z przedszkolami w Łęcznej. Przedszkole nosiło nazwę Przedszkole Państwowe i podlegało pod Inspektorat Powiatowy w Świdniku. Patronat nad przedszkolem sprawował ZPOW w Milejowie. Dzięki sponsoringowi wykonano szereg prac: ogrodzenie, otynkowanie starej części budynku, malowanie.

W latach 1971-1991 kierownikiem, a następnie dyrektorem była pani Katarzyna Miszczuk.
Stary budynek zaadoptowano na część administracyjną i gospodarczą.

W 1978 r. oddano do użytku nową część przedszkola wybudowaną przez   ZPOW Milejów, w której mieściły się cztery sale, łazienka, korytarz, szatnia. W roku szkolnym 1978 r. utworzono wiekowo cztery oddziały przedszkolne.

W tym czasie pracowały nauczycielki: Zofia Pachulec, Elżbieta Gomuła. Anna Franczak, Jadwiga Duda, Wiesława Gańska, Krystyna Łukasiewicz, Lucyna Sołtys, Zofia Onoszko.

Pracownicy obsługi: Teresa Gomuła, Mirosława Franczak, Maria Gajowiak,
Maria Jeżak, Maryla Kasprzak, Maria Pawłowska, Henryka Montukow, Krystyna
Zakrzewska, Danuta Kowalczyk, Wiesława Filipek.

W związku z reformą samorządową organem prowadzącym został Urząd Gminy. Nadzór pedagogiczny sprawowało Kuratorium Oświaty w Lublinie. W latach 1991 - 1992  dyrektorem Przedszkola Samorządowego została pani Urszula Rybak.

W latach 1992-1997 dyrektorem była pani Wiesława Gańska,  a w latach 1997 ? 2001 pani Krystyna Kasprzak.

Grono pedagogiczne powiększyło się o panią Krystynę Pelczarską, a z obsługi o panią Ewę Bernecką.

Od 2001 r do 2015 r. obowiązki dyrektora pełniła p. Dorota  Wasilak. W ostatnich latach  panie: Krystyna Zakrzewska, Wiesława Filipek, Teresa Gomuła i Krystyna Kasprzak odeszły na emeryturę. Pracę zaś podjęły osoby: Anna Boreczek (pomoc kucharza), Ewelina Kowaluk (nauczyciel), Anna Wirska (nauczyciel), Joanna Marciniak (nauczyciel), Angelika Bukszyńska (nauczyciel), Katarzyna Cioczek (kucharz), Anna Grudzień (nauczyciel), Lilianna Filipek-Pasieczna (nauczyciel), Sylwia Pelczarska (nauczyciel), Renata Kirchner (nauczyciel), Kamila Smalec (nauczyciel), Barbara Roczon (woźna), Piotr Olejnik (konserwator-woźny)

Od 2002 roku nasze przedszkole współpracuje z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomych w Warszawie, dzięki temu powstało stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, które zajmuje pani Beata Rejak.

W 2009r. rozpoczęto rozbudowę przedszkola. Pierwotny budynek z lat 20-tych XX wieku został całkowicie zburzony. Pozostała część budynku z lat 70-tch XX wieku poddana została generalnemu remontowi.

24 marca 2010 roku dzieci z przedszkola wraz z panią dyrektor i swoimi   wychowawczyniami odwiedziły plac budowy nowego budynku przedszkola. Tego dnia odbyło się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego przez dyrektor Dorotę Wasilak i wójta Gminy Milejów Tomasza Surysia. W uroczystości uczestniczył również pan Janusz Pożak, sprawujący pieczę nad budową.

 Na okres budowy nowego budynku przedszkole mieściło się w lokalach zastępczych. Zajęcia odbywały się w salach  Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie i sali Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Milejowie.

Dnia 10 maja 2011 roku dzieci z Przedszkola Samorządowego w Milejowie powróciły do swoich ?korzeni?, a ten ważny dzień zaakcentowany został symbolicznym przejściem dzieci i pracowników spod budynku Gminnego Ośrodka Kultury do nowego budynku przedszkola.

Od 2015 r. do chwili obecnej obowiązki dyrektora pełni p.Joanna Kozak. Panie Wiesława Gańska (nauczyciel) i Danuta Kowalczyk (pomoc nauczyciela) odeszły na emeryturę.