Misja przedszkola

 

 

 1. MISJA PRZEDSZKOLA  

  Nasze przedszkole: 

 • Zapewnia wychowanie, opiekę, edukację w poczuciu bezpieczeństwa, miłej i przyjaznej atmosferze 

 • Kształtuje u dziecka umiejętność zabawy z zachowaniem prawidłowych relacji z innymi 

 • Rozwija wyobraźnię i kształtuje twórczą postawę dziecka 

 • Kieruje się zasadą równości oraz wzajemnej tolerancji

    

  Zgodnie z myślą J. Korczaka, nasze hasło brzmi:                                                                                                                                                ? Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"  


 1. WIZJA PRZEDSZKOLA

  W naszym przedszkolu:

 • Stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, na miarę ich możliwości i potrzeb 

 • Wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności 

 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym

 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych 

 • Pragniemy wspólnie rodzicami zapewnić wychowankom wszechstronny rozwój, przygotować ich do podjęcia obowiązku szkolnego 

 • Kadrę przedszkola cechuje duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, wrażliwość, tolerancja, elastyczność w działaniu oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

    

 1. ABSOLWENT PRZEDSZKOLA 

 • Rozumie świat i podstawowe wartości 

 • Dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo

 • Jest opiekuńczy, tolerancyjny i otwarty wobec innych 

 • Aktywnie uczestniczy w życiu rodziny i grupy rówieśniczej 

 • Radzi sobie z trudnościami

 • Jest dobrze przygotowany do roli ucznia

    

 1. NASZE WARTOŚCI 

 • Mądrość (wiedza, umiejętność funkcjonowania w życiu)

 • Tolerancja (otwartość, szczerość, życzliwość)

 • Humanizm (godność własna i poszanowanie innych) 

 • Kreatywność (indywidualność, asertywność, praktyczna współpraca) 

 • Bezpieczeństwo (higiena i zdrowie, samodzielność)

 • Patriotyzm (ojczyzna, miłość, szacunek, tradycja)