Ramowy rozkład dnia

6:00 - 8:00   Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne.
8:00 - 8:30   Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe, samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00   Śniadanie.
9:00 - 11:15   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze, zabawy na świeżym powietrzu.
11:15 - 11:30   Przygotowanie do obiadu.
11:30 - 12:30   Obiad.
12:30 - 13:00   Relaks. Słuchanie bajek, muzyki-wyciszenie.
13:00 - 14:00   Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Gimnastyka korekcyjna.
14:00 - 14:30   Podwieczorek.
14:30 - 16:00   Zabawy inspirowane przez wychowanków, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci do domu.