Tradycje Przedszkola

Tradycje zajmują znaczące miejsce w życiu każdego człowieka. Obok rodziny ważną funkcję w kultywowaniu tradycji spełnia przedszkole. To tutaj dziecko spędza sporą część dnia. W przedszkolu jest wiele możliwości do przeprowadzenia zajęć związanych z regionalną tradycją kulturową. Kalendarz przedszkolny oraz zwyczaje doroczne są dla nauczycieli doskonałym przewodnikiem i podłożem do animowania różnorodnych, ciekawych zajęć i uroczystości. Tradycje nie rodzą się z dnia na dzień. Składają się na nie całe długie lata wspólnych przeżyć i działań, czasem pozornie drobnych, ale jakże istotnych dla wytworzenia silnej więzi uczuciowej. Tradycyjne obrzędy wytwarzają u dzieci określone oczekiwania, przynoszą przeżycia na które przedszkolaki czekają. Te tradycje przenosić będą dorosłe już dzieci do swoich własnych domów.

W naszym przedszkolu kultywuje się wiele tradycji, które związane są z rodziną, świętami i ogólnie z kalendarzem.

Już od 13 lat jesteśmy organizatorami Powiatowego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych. Co rok bierze w nim udział ponad 10 placówek z całego powiatu. Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem sprawuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej, a dzięki licznym sponsorom uczestnicy przeglądu otrzymują upominki i dyplomy.

W roku 2010 odbył się X Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych.

Jesteśmy placówką należącą do Powiatowej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, od 2000r. posiadamy Certyfikat

Co roku nasze przedszkole bierze czynny udział w akcjach charytatywnych takich jak:  Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę oraz WOŚP. Pomagamy również dzieciom zmagającymi się z chorobą- aukcja prac dzieci, której celem było w 2009 roku, wsparcie Hospicjum ?Małego Księcia?.

Zabawy i wróżby w Dzień Św. Andrzeja stały się ciekawą formę poznawania tradycji ludowej.

W okresie przedświątecznym tradycją naszego przedszkola stały się przedstawiane od dłuższego już czasu przez dzieci Jasełka oraz organizowane spotkania opłatkowe.

Tradycją naszego przedszkola są także coroczne Spotkania z Mikołajem oraz Bal Karnawałowy. W czasie obu imprez dzieci doskonale bawią się, tańczą, śpiewają piosenki oraz biorą udział w licznych konkursach.

Organizujemy także Kiermasze Świąteczne, w których udział biorą nie tylko dzieci, ale także dorośli.

Bardzo lubiane przez rodziców i dziadków są spotkania okolicznościowe z okazji ich świąt. Wszystkie przedszkolaki, nawet najmłodsze przygotowują przedstawienia oraz własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich najbliższych z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty. A na przełomie maja i czerwca organizujemy w przedszkolu Dzień Dziecka oraz pikniki rodzinne.

W czerwcu przygotowujemy uroczyste Pożegnanie Starszaków, jest to bardzo podniosła chwila, dzieci otrzymują dyplom ukończenia przedszkola oraz nagrody w postaci książek i upominków.

W przedszkolu tradycją jest organizowanie wycieczek.

Od kilku już lat w naszym przedszkolu organizowane są (Dni Otwarte) spotkania adaptacyjne dla nowych przedszkolaków. W czasie tych zajęć dzieci oraz rodzice mają możliwość wspólnej zabawy, poznania nauczycieli, sal i pomieszczeń.

W celu przybliżenia dzieciom spotkań z kulturą organizowane są w naszym przedszkolu teatrzyki w wykonaniu artystów oraz koncerty muzyczne.

W działalność przedszkola wpisany jest również udział dzieci w różnorodnych konkursach i przeglądach artystycznych ? muzycznych, plastycznych, recytatorskich i literackich.

Wiele przedsięwzięć organizowanych w  przedszkolu związanych jest z przyrodą, dlatego też organizujemy Powitanie Jesieni, Powitanie Wiosny, Pożegnanie Zimy, Zielony Dzień, ekologiczny pokaz mody oraz uczestniczymy w Święcie Ziemi.

Zorganizowaliśmy także spotkanie z policjantkami z Komendy Powiatowej w Łęcznej w ramach programu ?Bezpieczna droga do przedszkola?