Przedszkole zapewnia

  • Wysoko wykwalifikowaną kadrę
  • Fachową opiekę
  • Atrakcyjne formy zajęć i zabaw
  • Wycieczki i imprezy okolicznościowe
  • Ciekawe widowiska artystyczne (teatrzyki, koncerty muzyczne)
  • Zajęcia dodatkowe