INFORMACJA

Drodzy Rodzice!
W czasie ferii zimowych dzieci są zapisane do przedszkola.                                            
Przypominam, że odliczenia za żywienie i czesne będzie realizowane po uprzednim powiadomieniu przedszkola o nieobecności dziecka ze względu na chorobę lub kwarantannę.
Życząc Państwu dużo zdrowia, radości oraz pomyślności w życiu osobistym ii zawodowym w Nowym Roku 2021, proszę o ścisłą współpracę  z wychowawcami oraz dyrektorem.
                                                                                     Joanna Kozak
                                                                       -dyrektor Przedszkola Samorządowego
                                                                                          w Milejowie

24.12.2020r.-ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

KONKURS BOŻONARODZENIOWY