men- zawieszenie zajęć

Rodzicu,

• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły

14.02.2020 - KONKURS RODZINNY ,,POKAŻ JAK KOCHASZ" NA KARTKĘ WALENTYNKOWĄ

Z okazji Walentynek 14.02.2020r. w naszym Przedszkolu odbył się konkurs na kartkę Walentynkową pt. „Pokaż jak kochasz”, podkreśleniem tego wyjątkowego, ciepłego dnia dzieci wraz z rodzicami wykonali piękne prace plastyczne w postaci kartki walentynkowej. Każdy przedszkolak przybliżył się do święta zakochanych i zwyczaju obdarowywania najbliższych prezentami. Było to niezwykłe doświadczenie pozwalające na pokazanie dziecięcych emocji oraz sposobu ich okazywania.  Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, wszystkie prace zostały wyróżnione i nagrodzone, udział wzięli:

Jakub Laska z mamą, Julia Dobies z mamą, Wiktoria Miśkiewicz z mamą, Izabela Cieślak z rodziną, Lena Roczon z mamą, Remigiusz Ciesielski z rodzicami, Zuzanna Marciniak z mamą, Julia Wyrzykowska z tatą, Ignacy Wasilak z mamą, Franciszek Barbachowski z mamą,Izabela Kulik z rodziną, Karolina Grudzień z mamą, Igor Hanc z mamą, Szymon Miszczuk z rodziną, Wojciech Mamcarz z rodziną, Oliwia Kołtunik z rodziną, Olaf Ławnik z rodziną, Oliwia Bałaban z mamą, Diana Bałaban z mamą, Jakub Jaroszek z mamą, Bartłomiej Hanc z tatą, Miłosz i Mikołaj Skrzypczak z tatą, Kaja Pelczarska z mamą, Oliwia Boguszewska z rodziną, Julia i Jan Sochaccy z mamą, Sebastian Chmielowiec z mamą, Hanna Skrajnowska z mamą.

 

Katarzyna Hanc, Sylwia Pelczarska

Słonik Nadziei

25 lutego 2020r. po raz kolejny zawitała do na TVP Lublin wraz z przedstawicielami firmy Hugo Yorck z Katowic, którzy obdarowali nas prezentami. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć pod niżej wskazanym  linkiem.

https://lublin.tvp.pl/46906370/29-lutego-2020

02.2020 - GÓRA GROSZA

To już XX edycja Akcji ,,Góra Grosza”, która trwała od 25.11.2019r. do 02.01.2020r. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka. Monety można było wrzucać do odpowiednio przygotowanych słoików, które znajdowały się w naszym przedszkolu. Miło nam poinformować, że zebrana kwota 300zł została przekazana na rzecz Towarzystwa Nasz Dom.

Dziękujemy za każdy grosz, którym zechcieliście się Państwo podzielić!

Kamila Kowalczyk, Barbara Wydra

10.02.2020 - BAL KARNAWAŁOWY

Karnawał to czas balów, muzyki i zabawy. Również dzieci z naszego przedszkola wybrały się na Bal Przebierańców, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

W tym dniu przenieśliśmy się do Wielkiej Krainy Bajek, gdzie można było spotkać księżniczki, wróżki, rycerzy, biedronki, policjantów, Syrenkę, Spider-Mana i wiele, wiele innych postaci. Dzieciaki bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brały udział w różnych zabawach przygotowanych przez wodzirejkę. W trakcie zabawy przewidziany był słodki poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom. Kolejny bal już za rok.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów balowych i poczęstunku.

Barbara Wydra

06.02.2020 - TEATRZYK ,,O SMOKU, CO PĘKŁ TEGO ROKU"

6 lutego w naszym przedszkolu gościliśmy już po raz kolejny Teatr Pierwszego Kontaktu z Lublina. Aktorzy zaprezentowali nam swobodną interpretację doskonale znanej nam legendy o „Smoku wawelskim”.

Przedstawienie „O smoku, co pękł w tym roku" dostarczyło nam wielu niespodzianek. Podczas przedstawienia dzieci miały okazję wcielić się w role m.in. królewny i rycerzy, a także miały okazję uczestnictwa w niesamowitym (i bardzo współczesnym) balu z okazji zaślubin Szewczyka i Księżniczki.

Dużo humoru, taniec z dziećmi, barwne kostiumy i scenografia to atuty tego spektaklu.

A czego dowiadujemy się z przedstawienia? Przede wszystkim tego, że aby wyjść z kłopotów, lepiej  używać oręża rozumu niż siły.

Wspólnie spędzone chwile z teatrem są dla nas okazją do wspaniałej emocjonalnej przygody i podróży do świata baśni i bajek. Uczą również kultury odbioru tej formy artystycznego wyrazu, a ten "egzamin" dzieci zdają celująco.

Spotkania z teatrem są dla wszystkich przedszkolaków bardzo ważne, dlatego dość często jesteśmy odbiorcami tej formy przekazu żywego słowa.

 

Sylwia Pelczarska

01-02.2020 - DZIEŃ BABCI I DZIADKA

,,Dziś dla Babci słońce mamy
I całuski dla Dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia.”

Święto Babci i Dziadka to niezwykły dzień, nie tylko dla dzieci, lecz przede wszystkim dla zaproszonych gości, czyli babć i dziadków.

Każda grupa przedszkolna zaprosiła swoich bliskich w inny dzień. Dzieciaki z wielkim przejęciem prezentowały wiersze, piosenki, tańce, a także Jasełka. Następnie przedszkolaki obdarowały swoich dziadków własnoręcznie wykonanymi prezentami oraz zaprosiły na słodki poczęstunek.

To były wyjątkowe chwile pełne wzruszeń, dumy, radości i uścisków.


Barbara Wydra

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola

Wniosek  do Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milejowie  o przyjęcie dziecka

 

….………………………………………………………….    do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

                                    (imię i nazwisko dziecka)

 

 1. I.        Dane osobowe dziecka i rodziców (wypełnić drukowanymi literami lub wstawić znak x)

1.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

 

 

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

 

               

4.

Adres miejsca zamieszkania kandydata

                              

 

5.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

Matki

 

Ojca

 

6.

Adres miejsca zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów

 

 

Matki

 

 

Ojca

 

 

 

7.

Adres poczty elektronicznej              i numery telefonów rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

 

 

 

 

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

8.

Deklarowane godziny pobytu  kandydata  w przedszkolu   

 

9.

Deklarowane  formy żywienia

 

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

 

 

 

10.

Inne informacje o dziecku

 

 

 

                 

 

II. Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych  o spełnieniu kryteriów określonych w art. 131 ustawy  „Prawo Oświatowe” oraz załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie

 

Nazwa Kryteriów

Załączniki dołączone do wniosku potwierdzające spełnienie kryterium

Zaznaczyć znakiem „x”

1.Wielodzietność rodziny kandydata - co  oznacza rodzinę wychowującą 3 i więcej dzieci                             (art. 131 ust. 2 pkt 1)

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Oświadczenie winno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

2 Niepełnosprawność kandydata                              (art. 131 ust. 2 pkt 2)

 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U z 2011r.  Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata                           (art. 131 ust. 2 pkt 3)

 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz.U z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA  odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica kandydata

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (art. 131 ust. 2 pkt 4)

 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U z 2011 r Nr 127, poz. 721,  z późn. zm.)

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane            w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata             (art. 131 ust. 2 pkt 5)

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U z 2011 r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie               (art. 131 ust. 2 pkt 6)                     

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem-

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica kandydata

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą                             (art. 131 ust. 2 pkt 7)

 

 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887)

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

III.  Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu  z organem prowadzącym (we właściwej rubryce  wstaw znak X) – dotyczy postępowania uzupełniającego.

 

Nazwa Kryteriów

Załączniki dołączone do wniosku potwierdzające spełnienie kryterium – „oświadczenia” - oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej                        za składanie fałszywych zeznań.  Oświadczenie winno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Zaznaczyć znakiem „X”

1.Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w systemie dziennym

 

 • Oświadczenie/zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie studiów dziennych
 • oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające rodzaj zatrudnienia (umowa o dzieło/umowa zlecenie/umowa o pracę/na czas określony do dnia…/ czas nieokreślony), miejsce zatrudnienia, jego wymiar i czas pracy rodziców)
 • oświadczenie /w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne tzn. nie starsze niż sprzed trzech miesięcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • oświadczenie /dokumenty potwierdzające działalność rolniczą

 

2. Dzieci mające rodzeństwo w przedszkolu

 

 

3. Dzieci, których rodzic pracuje lub studiuje w systemie dziennym

 

 

4. Dzieci, które w roku naboru ukończą lub ukończyły 4 lata

 

 

5. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

 

 

 

IV. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonych w ustawie  Prawo Oświatowe.

1 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium ustalonych przez dyrektora przedszkola      w uzgodnieniu z organem prowadzącym

  1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        

  2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V.   Informacja rodzica o odbywaniu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (zaznaczyć x)

›

VI.  Zapis do klasy I szkoły podstawowej (wypełniają rodzice dzieci pięcioletnich i sześcioletnich)

Szkoła obwodowa………………………………………………………………………………………………………………………………

Preferowana szkoła (jeśli inna niż szkoła obwodowa)…………………………………………………………………………

 

VII. Preferowane przedszkola  dla zgłaszanego dziecka  (wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli)

preferencja  2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

                               (nazwa, numer przedszkola, adres )

preferencja 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

                          (nazwa, numer przedszkola, adres)

VIII.    Oświadczenia wnioskodawcy

1)      Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej , że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

2)      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

3)      W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych  do przedszkola/organu prowadzącego  i organu uprawnionego  do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzanie tych danych przez te podmioty.

IX.  Pouczenie

                Dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana/wychowanków danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe  w Milejowie z siedzibą w Milejowie przy ul. Ogrodowej 10, tel: 81 462 37 00, mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Samorządowym w Milejowie możliwy jest pod adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/Pani/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie   j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia  7 września 1991 r. (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4.  Pana/Pani/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

    ...................................              ..........................................................................................

      (miejscowość, data)                  (czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych)