05.2020 - KONKURS ,,NIEZAPOMINAJKA''

Niezapominajki

Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
                                                                                                             

patrzą rybim oczkiem.

Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.

Maria Konopnicka

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

W MILEJOWIE

zaprasza do udziału

w

V Edycji Gminnego Konkursu Literackiego

Niezapominajka”

 

Cele konkursu :

- rozbudzenie zainteresowań literackich;

- rozwijanie fantazji i kreatywności literackiej dzieci.

Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci:

* 3 – 4 letnie,

* 5 – 6 letnie.

Warunki konkursu:

1. Forma literacka – wiersz nawiązujący do utworu M. Konopnickiej „Niezapominajki” ( pomoc dorosłych – nauczycieli, rodziców, opiekunów lub rodzeństwa w spisaniu utworu literackiego) .
2. Z każdej placówki dopuszcza się przesłanie tyle wierszy, ile jest dzieci w grupie przedszkolnej. Każde dziecko może ułożyć tylko jeden wiersz. Tekst powinien stanowić oryginalne dzieło autora/dziecka.
3. Przyjmujemy prace dotychczas nie publikowane, nie zgłoszone do druku, nie nagrodzone i nie wyróżnione w innych konkursach.

Wiersze należy przesłać drogą elektroniczną do Przedszkola Samorządowego w Milejowie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

w tytule: NIEZAPOMINAJKA V – KONKURS 2020

4. Każdy utwór powinien być opisany:

- imię, nazwisko oraz wiek autora;

- dane placówki: numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

- imię i nazwisko wychowawcy/wychowawców.

5. Do utworów należy dołączyć wypełnioną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie. Zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie w formie zdjęcia należy przesłać pocztą elektroniczną w załączniku. Wiersze przesłane drogą elektroniczną wpisane jako treść wiadomości e-mail .

* Prace, które nie będą spełniały wymogów niniejszego regulaminu nie będą oceniane.

Wiersze należy przesyłać do 29 maja 2020 r. na w/w adres e-mail

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania wierszy oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
7. Zgłoszenie tekstu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza, iż nie narusza on praw osób trzecich (majątkowych i autorskich).

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05 czerwca 2020r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie przedszkola www.przedszkole.milejow.pl.
9. Zapewniamy nagrody tylko dla laureatów konkursu. Każdy uczestnik otrzyma podziękowanie za udział w konkursie.

10. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
11. Utwory będą oceniane w dwóch kategoriach:
- I kategoria: dzieci 3-4 letnie, (3 miejsca)

- II kategoria: dzieci 5-6 letnie, (3 miejsca)

12. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu placówki 0814623700

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy owocnej pracy .

Organizatorzy konkursu

Joanna Marciniak,

Anna Grudzień,

Barbara Wydra,

Sławomira Walkowska,

Urszula Rybak

 

 

___________________________________________________________________________

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………….………………………………………...........

w V Gminnym Konkursie Literackim „Niezapominajka” w 2020r. na zasadach określonych w regulaminie Przedszkola Samorządowego w Milejowie.

 

 

                                                                                                         ……………………………………......

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………...........

w V Gminnym Konkursie Literackim „Niezapominajka” w 2020r. na zasadach określonych w regulaminie Przedszkola Samorządowego w Milejowie.

 

                                                                                                       ……………………………………..........

Data- czytelny podpis rodzica/opiekuna

04.2020 - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE