05.2018 - RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

w Przedszkolu Samorządowym w Milejowie

 

Co to jest RODO ?

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

 

RODO stosujemy od 25 maja 2018r.

 

Czym są "dane osobowe" ?

 

Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pojęcie danych osobowych obejmuje informacje dostępne bądź utrwalone w jakiejkolwiek formie (np. alfabetycznej, liczbowej, graficznej, dźwiękowej), zapisane na nośnikach tradycyjnych (papier, itp.) lub na nośnikach elektronicznych (dyski magnetyczne i inne).

 

Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

 

 Czemu służy RODO ?

 

RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego.

 

 Czemu służą gromadzone przez nas dane ?

 

Państwa dane osobowe uzyskujemy przy zawieraniu umowy, w związku z prowadzoną przez nas działalnością tj. dla:

 1. zawarcia oraz realizacji łączącej nas umowy i zapewnienia należytego poziomu realizowanych usług, w całym okresie jej realizacji i po tym okresie , w związku z rozliczeniami i obowiązkami spoczywającymi na naszym przedszkolu związane z obowiązkami sprawozdawczymi, rachunkowymi, podatkowymi oraz informacyjnymi związanymi, m.in. z dostępnością naszych usług oraz awariami;

 2. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie wystawiania faktur i innych dokumentów, zapewnienia należytej jakości usług oraz prowadzenia postępowania reklamacyjnego i udzielania w jego toku odpowiedzi;

 3. ustalenia i ochrony przysługujących nam roszczeń, przeciwdziałania naruszeniom, nadużyciom oraz działaniom o charakterze przestępczym;

 4. weryfikacji zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec naszego przedszkola;

 

Poza ograniczeniem dostępu do świadczonych przez nas usług lub dostaw, w związku z brakiem opłacenia naszych należności, nie planujemy automatycznego przetwarzania przekazanych nam danych (profilowania). Gdyby takie okoliczności miały się pojawić będziemy o nich odrębnie informować.

 

 W jakim okresie ma następować ich przetwarzanie ?

 

Przekazane nam dane osobowe przetwarzać będziemy w okresie trwania i realizacji zawartych umów, wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych np. z prowadzeniem obrony naszych praw przed organami państwa i organem regulacyjnym.

 

 Jakie dane przetwarzamy ?

 

Wszystkie zbierane dane osobowe służą i są związane z zawarciem i realizacją umów lub wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków naszego przedsiębiorstwa. Pozyskiwane dane są ograniczone do danych niezbędnych do prowadzenia naszej działalności i wykonywania realizowanych przez nas zobowiązań.

 

 Przekazywanie do przetwarzania lub udostępnianie danych

 

Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach prawa w celu, np.:

 • obsługi wykorzystywanych przez nas systemów, ich serwisu i utrzymania;

 • podwykonawcom realizującym prace zlecone przez nas dla realizacji łączących nas umów;

 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, usługi prawne, podatkowe, rachunkowe.

 

Dane mogą też zostać udostępnione innym podmiotom, które przetwarzają przekazane im dane we własnym imieniu, jak:

 • podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie;

 • placówki świadczeniodawców usług i opieki medycznej;

 • instytucje płatnicze, banki realizujące płatności na naszą rzecz oraz zwroty środków na Państwa rzecz;

 • podmioty zajmujące się windykacją wierzytelności, o ile nasze należności nie zostaną opłacone w terminie;

 • inne organy i podmioty działające na podstawie prawa.

 

Aktualnie nie planujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich.

 

 Rodzaje uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem ich danych

 

Przysługuje Państwu prawo do :

 1. sprostowania danych, gdy są niepoprawne lub błędne;

 2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie ich nie ma podstawy prawnej;

 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych - wstrzymanie dokonywania operacji lub zapobieżenie usunięciu danych, na podstawie wniosku;

 4. dostępu do danych - informacji o przetwarzanych danych i ich treści;

 5. przeniesienia danych do innego administratora lub na Państwa rzecz.

 Sprzeciw

Przysługuje Państwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, czego skutkiem jest zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W innych przypadkach, ze względu na Państwa prawnie uzasadniony interes, winniśmy zaprzestać przetwarzania danych, o ile nie będą istnieć prawne podstawy dla ich przetwarzania w rodzaju dochodzenia roszczeń lub innych uzasadnionych przyczyn po stronie naszego Przedsiębiorstwa.

 Zgoda - skutki jej wyrażenia oraz cofnięcia

W sytuacji, gdy przetwarzanie przez nas danych za podstawę znajduje Państwa zgodę (czyli w sytuacjach innych niż zawarcie i wykonywanie umowy), wówczas udzieloną zgodę możecie Państwo w każdym czasie cofnąć, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania zrealizowanych do chwili cofnięcia zgody.

 Skarga do organu nadzoru

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nasze przedszkole danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole Samorządowe w Milejowie.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych/ Administratorem jest możliwy mailowo, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

25.05.2018 - TEATRZYK ,,TOMCIO ŁAKOMCZUSZEK W KRAINIE CZEKOLADOWYCH SERDUSZEK"

25 maja gościliśmy w przedszkolu aktorów Teatru Animacji „Magik” z Białegostoku. Motywem przewodnim spektaklu było ukazanie dzieciom zasad zdrowego żywienia. Przedszkolaki poznały Tomcia Łakomczuszka, który odżywiał się bardzo niezdrowo, uwielbiał słodycze i jadł je w nadmiarze. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem śledzili losy głównego bohatera, a na koniec nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

Kamila Smalec

23.05.2018 - SPOTKANIE ZE SMOKIEM BARTKIEM

Do naszego przedszkola przyjechały panie higienistki z Lublina wraz ze Smokiem Bartkiem. Panie przeprowadziły z dziećmi zajęcia na temat profilaktyki próchnicy zębów oraz pogadankę o zdrowych nawykach żywieniowych. Największe zainteresowanie wzbudziły działania praktyczne, gdzie każdy przedszkolak mógł poczuć się jak prawdziwy stomatolog. Dzieci samodzielnie szczotkowały sztuczne zęby, zakładały plombę i utwardzały ją specjalnym urządzeniem. Na pożegnanie Smok Bartek podarował wszystkim dyplomy oraz drobne niespodzianki. 

Kamila Smalec

30.04.2018 - STO DRZEW NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

30 kwietnia w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyło się uroczyste posadzenie dębu na placu przedszkolnym. W tej uroczystości wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne, dzieci z wielkim zaangażowaniem sadziły drzewko. Symboliczna wstążeczka w barwach ojczystych powieszona na drzewku będzie przypominała przedszkolakom o tym wydarzeniu.

Barbara Wydra

04.2018 - TWÓJ DAR SERCA

Każdy może coś zrobić dla drugiego, a przy okazji zyskać samemu. Tak się stało w przypadku akcji „Twój dar serca dla hospicjum”, w której wzięliśmy udział. Akcja ta polega na organizowaniu się m. in. szkół, przedszkoli w wydarzenia artystyczne, kulturalne i kiermasze, aby wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

W marcu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Stroik wielkanocny”, w którym wzięły udział przedszkolaki wraz z rodzicami. Uczestnicy konkursu wykonali przepiękne stroiki , które zostały wystawione na kiermaszu wielkanocnym organizowanym przez rodziców, udało się zebrać 243 zł. Natomiast w kwietniu przeprowadziliśmy konkurs plastyczny „Wiosenne fantazje dzieci”. Wszystkie prace zostały wyróżnione i wzięły udział w kiermaszu wiosennym organizowanym przez rodziców, udało się zebrać 417 zł. Wspólnymi siłami uzbieraliśmy 660 złotych! Cała kwota została przekazana na potrzeby podopiecznych Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję i okazali wsparcie chorym dzieciom oraz ich najbliższym!

Kamila Smalec

17.04.2018 - TEATRZYK ,,KRASNAL JACUŚ''

Dnia 17 kwietnia odwiedził nasze przedszkole Teatrzyk Smyk z Białegostoku. Aktorzy przedstawili dzieciom pouczającą bajkę, której głównym bohaterem był krasnal Jacek. Jacuś bardzo lubił jeść słodycze i dlatego miał duży brzuch, który często go bolał oraz przeszkadzał w zabawie. Z pomocą przyszła leśna wróżka, która użyła podstępu, aby pokazać Jackowi, że musi zmienić swoje nawyki żywieniowe i tryb życia.

Razem z dziećmi powiedziała co Jacuś powinien jeść oraz nauczyła go tańca, dzięki któremu schudnie i będzie miał więcej siły. Jacek został przekonany o tym, że warto się ruszać, zdrowo odżywiać, żeby być sprawnym w każdej sytuacji.

Bajka nauczyła dzieci w jaki sposób dbać o zdrowie, jak prawidłowo się odżywiać, a także jak łatwo i przyjemnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne.

Po przedstawieniu wszyscy z uśmiechem na twarzy wrócili do swoich sal, myśląc już o kolejnym spotkaniu z Teatrem.

Elżbieta Grzegorzak

16-17.04.2018 - DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU

W dniach 16 i 17 kwietnia odbyły się w przedszkolu "Dni otwarte".

Na dzieci czekało dużo atrakcji, Rodzice mieli okazję zapoznać się z przedszkolem, kadrą pedagogiczną, rozkładem dnia.

Pierwszego dnia dzieci w towarzystwie Rodziców oraz Pani Dyrektor - Joanny Kozak mogły zapoznać się z Paniami pracującymi w przedszkolu, wyposażeniem sal przedszkolnych. Dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych oraz wzięły udział w zajęciach rytmicznych prowadzonych w przedszkolu przez Pana Wojtka Sochackiego.

W drugim dniu otwartym Rodzice przyszłych przedszkolaków zostali zaproszeni do grupy "Pszczółki, która realizuje elementy programu "Dar Zabawy" . Zajecia realizowane są w dwóch formach: pod postacią zajęć dydaktycznych w kole oraz zajęć rozwijających umiejętności poznawcze, społeczne i emocjonalne, realizowanych w grupach zabawowo – zadaniowych.

Po wizycie w grupie "Pszczółki", przyszłe przedszkolaki wraz z dziecmi z grupy "Motylki" uczestniczyły w zabawach muzyczno- plastycznych pt: " Wiosna kolorowa i radosna". Na koniec wszyscy uczestnicy zabawy zabrali się do pracy . Jakie motylki powstały? Zapraszamy do galeri zdjęć. Na koniec w grupie "Grzybki" odbyły się zajecia pokazowe z języka angielskiego prowadzone w przedszolu przez Panią Ewelinę Miszczuk.

Każdego dnia dzieci miały też możliwość uczestniczenia w zabawach swobodnych w kącikach zainteresowań. Przyszli wychowankowie podczas tych zabaw, mieli okazję zapoznać się z rówieśnikami uczęszczającymi aktualnie do przedszkola. Rodzice otrzymali foldery, w których zawarte były ważne wskazówki, ułatwiające start przyszłemu przedszkolakowi.

Mamy nadzieję, że Dni Otwarte przyczyniły się do oswojenia z przedszkolem, aby we wrześniu chętnie i bez obaw do niego wrócić.

Elżbieta Grzegorzak

13.04.2018 - I MIĘDZYPRZEDSZKOLNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA ,,FROEBLOWSKIE KOŁO FORTUNY''

W dniu 13.04.2018r. nasi koledzy z grupy „Pszczółki– Maciek i Szymon wzięli udział
w I Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Matematycznej pt. „Froeblowskie Koło Fortuny” zorganizowanej przez Przedszkole nr 49 w Lublinie.

Chłopcy wykazali się dużą wiedzą matematyczną, umiejętnością klasyfikowania, kojarzenia oraz dodawania i odejmowania. Dni tygodnia, pory roku i nazwy miesięcy także nie były im obce i dlatego doskonale poradzili sobie również i z takim zadaniem Znajomość podstawowych figur geometrycznych i ułożenie ich z darów froeblowskich nie była dla chłopców trudnym zadaniem. Nasi koledzy w błyskawicznym tempie udzielali odpowiedzi na postawione zadania matematyczne.

Uśmiechy na buziach i radość były dowodem na to, że mimo elementu rywalizacji z drużynami z innych przedszkoli, Maciek i Szymek miło i przyjemnie spędzili czas.

Dziękujemy chłopcom za udział w olimpiadzie i godne reprezentowanie naszego przedszkola. Rodzicom chłopców gratulujemy wspaniałych synów, dla których tajniki matematyki nie są skomplikowane. Dziękujemy Państwu również za pomoc logistyczną.

Sylwia Pelczarska