08.06.2018 - XVIII POWIATOWY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH

W dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się XVIII Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. W tym roku honorowy Patronat Imprezy objął Wójt Gminy Milejów – Pan Tomasz Suryś.

Adresatami Przeglądu  byli członkowie przedszkolnych grup teatralnych z całego Powiatu łęczyńskiego.

W przeglądzie wzięło udział prawie 150 artystów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie.

Dzieci zaprezentowały następujące przedstawienia teatralne:

"Żyj z przyrodą w zgodzie- segreguj śmieci co dzień"- Grupa "Wiewiórki" z Przedszkola Samorządowego w Milejowie.

"Kraina lodu"- Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Ciechankach Łańcuchowskich.

"Smerfy"- Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie.

"Trzy Świnki"- Przedszkole w Puchaczowie.

"Łąka” i "Przyjaciele zajączka"- Dzieci z Publicznego Przedszkola w Ludwinie.

"Kopciuszek"- Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu.

"Czerwony Kapturek"- Dzieci z Przedszkola Nr 1 w Łęcznej.

"Śpiąca Królewna"- Grupa "Biedronki" z Przedszkola Samorządowego w Milejowie.

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Dziękujemy wszystkim małym artystom za wspaniałe występy, Rodzicom za pomoc w organizacji Przeglądu a także sponsorom za ufundowanie upominków dla wszystkich uczestników.

Serdeczne podziękowania składamy Rodzicom z grupy "Biedronki" za przygotowanie scenografii, kostiumów oraz pomoc logistyczną w organizacji przedstawienia teatralnego.

 

Elżbieta Grzegorzak

 

 

07.06.2018 - V REGIONALNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

7 czerwca w amfiteatrze przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu odbył się V Regionalny Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Siedliskie nutki”.

W przeglądzie wzięły udział dzieci, reprezentujące pobliskie placówki. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: 3−4− latki oraz 5–6 latki, a jego celem było: wspieranie najzdolniejszych wokalnie przedszkolaków, propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci oraz promocja młodych wykonawców oraz ich talentów.

Grupa 6-latków „Pszczółki” zaprezentowała nasze przedszkole z piosenką „Pod wspólnym niebem”. Młodzi artyści przedstawili swoje umiejętności wokalne w swobodny i urzekający sposób dodając do treści piosenki czarujący uśmiech oraz prezentując stroje wykonane wspólnie z rodzicami.

Jury doceniło talent dzieci przyznając im wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sylwia Pelczarska

 

05.06.2018 - I GMINNY KONKURS ,,MALI PRZYRODNICY"

5 czerwca nasze przedszkole gościło najmłodszych przyjaciół przyrody podczas I Gminnego konkursu ekologiczno – przyrodniczego „Mali przyrodnicy”. Konkurs adresowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej gminy, a honorowy patronat objął wójt Gminy Milejów Pan Tomasz Suryś.

W konkursie wzięło udział 2 dzieci z naszego przedszkola oraz 6 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w: Łańcuchowie, Jaszczowie oraz Łysołajach. Uczestnicy reprezentujące swoje przedszkola zmagali się z bardzo ciekawymi i pouczającymi zadaniami praktycznymi, dotyczącymi przyrody i ochrony środowiska. Były to zagadki słowno-obrazkowe, układanki, rozpoznawanie głosów zwierząt oraz zadania praktyczne na żywym materiale przyrodniczym.

Zadania konkursowe przygotowały pani Sylwia Pelczarska i Kamila Smalec, które prowadziły konkurs, Pani Dyrektor Joanna Kozak podkreśliła, że przez cały rok przedszkolaki zdobywały wiedzę i umiejętności przyrodniczo- ekologiczne, a konkurs jest podsumowaniem całorocznej ich pracy.

Zmagania oceniała komisja konkursowa w składzie:

pani Maria Celegrat – nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 1 w Milejowie,

pani Dominika Konecka – dyrektor GOK Milejów oraz

pani Anna Kłoda – przedstawiciel władz Gminy Milejów.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce – Franciszek Kaźmierczak Przedszkole Samorządowe w Milejowie

II miejsce –

III- miejsce –

Wszyscy uczestnicy konkursu spisali się wspaniale i zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności na temat wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.

Dziękujemy nauczycielkom z Oddziałów Przedszkolnych za przygotowanie dzieci do konkursu, a Panu Wójtowi za ufundowanie nagród i poczęstunku dla uczestników konkursu.

Sylwia Pelczarska, Kamila Smalec

 

04.06.2018 - DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka – na to święto czekają wszystkie dzieci przez cały rok. W naszym przedszkolu tegoroczne obchody Dnia Dziecka odbyły się 4 czerwca. Tuż po śniadaniu przedszkolaki wybrały się do kina w Gminnym Domu Kultury na bajkę pt. ,,Trolle”. Po powrocie do przedszkola czekało na dzieci mnóstwo atrakcji. Były zabawy w salach, tańce, śpiewy, konkursy, zabawy na świeżym powietrzu, a także słodki upominek od rodziców. Wszystkim atrakcjom towarzyszył szczery, dziecięcy uśmiech.

Barbara Wydra

24.05.2018 - ŚWIĘTO ZIEMI

24 maja grupa ,,Wiewiórki’’ reprezentowała przedszkole podczas obchodów Święta Ziemi. Mali artyści wystąpili w przedstawieniu pt. ,,Żyj z przyrodą w zgodzie, segreguj śmieci na co dzień”. Przedszkolaki przypomniały widzom jak ważne jest dbanie o otaczające nas środowisko.

Barbara Wydra

05.2018 - RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

w Przedszkolu Samorządowym w Milejowie

 

Co to jest RODO ?

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

 

RODO stosujemy od 25 maja 2018r.

 

Czym są "dane osobowe" ?

 

Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pojęcie danych osobowych obejmuje informacje dostępne bądź utrwalone w jakiejkolwiek formie (np. alfabetycznej, liczbowej, graficznej, dźwiękowej), zapisane na nośnikach tradycyjnych (papier, itp.) lub na nośnikach elektronicznych (dyski magnetyczne i inne).

 

Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

 

 Czemu służy RODO ?

 

RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego.

 

 Czemu służą gromadzone przez nas dane ?

 

Państwa dane osobowe uzyskujemy przy zawieraniu umowy, w związku z prowadzoną przez nas działalnością tj. dla:

 1. zawarcia oraz realizacji łączącej nas umowy i zapewnienia należytego poziomu realizowanych usług, w całym okresie jej realizacji i po tym okresie , w związku z rozliczeniami i obowiązkami spoczywającymi na naszym przedszkolu związane z obowiązkami sprawozdawczymi, rachunkowymi, podatkowymi oraz informacyjnymi związanymi, m.in. z dostępnością naszych usług oraz awariami;

 2. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie wystawiania faktur i innych dokumentów, zapewnienia należytej jakości usług oraz prowadzenia postępowania reklamacyjnego i udzielania w jego toku odpowiedzi;

 3. ustalenia i ochrony przysługujących nam roszczeń, przeciwdziałania naruszeniom, nadużyciom oraz działaniom o charakterze przestępczym;

 4. weryfikacji zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec naszego przedszkola;

 

Poza ograniczeniem dostępu do świadczonych przez nas usług lub dostaw, w związku z brakiem opłacenia naszych należności, nie planujemy automatycznego przetwarzania przekazanych nam danych (profilowania). Gdyby takie okoliczności miały się pojawić będziemy o nich odrębnie informować.

 

 W jakim okresie ma następować ich przetwarzanie ?

 

Przekazane nam dane osobowe przetwarzać będziemy w okresie trwania i realizacji zawartych umów, wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych np. z prowadzeniem obrony naszych praw przed organami państwa i organem regulacyjnym.

 

 Jakie dane przetwarzamy ?

 

Wszystkie zbierane dane osobowe służą i są związane z zawarciem i realizacją umów lub wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków naszego przedsiębiorstwa. Pozyskiwane dane są ograniczone do danych niezbędnych do prowadzenia naszej działalności i wykonywania realizowanych przez nas zobowiązań.

 

 Przekazywanie do przetwarzania lub udostępnianie danych

 

Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach prawa w celu, np.:

 • obsługi wykorzystywanych przez nas systemów, ich serwisu i utrzymania;

 • podwykonawcom realizującym prace zlecone przez nas dla realizacji łączących nas umów;

 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, usługi prawne, podatkowe, rachunkowe.

 

Dane mogą też zostać udostępnione innym podmiotom, które przetwarzają przekazane im dane we własnym imieniu, jak:

 • podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie;

 • placówki świadczeniodawców usług i opieki medycznej;

 • instytucje płatnicze, banki realizujące płatności na naszą rzecz oraz zwroty środków na Państwa rzecz;

 • podmioty zajmujące się windykacją wierzytelności, o ile nasze należności nie zostaną opłacone w terminie;

 • inne organy i podmioty działające na podstawie prawa.

 

Aktualnie nie planujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich.

 

 Rodzaje uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem ich danych

 

Przysługuje Państwu prawo do :

 1. sprostowania danych, gdy są niepoprawne lub błędne;

 2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie ich nie ma podstawy prawnej;

 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych - wstrzymanie dokonywania operacji lub zapobieżenie usunięciu danych, na podstawie wniosku;

 4. dostępu do danych - informacji o przetwarzanych danych i ich treści;

 5. przeniesienia danych do innego administratora lub na Państwa rzecz.

 Sprzeciw

Przysługuje Państwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, czego skutkiem jest zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W innych przypadkach, ze względu na Państwa prawnie uzasadniony interes, winniśmy zaprzestać przetwarzania danych, o ile nie będą istnieć prawne podstawy dla ich przetwarzania w rodzaju dochodzenia roszczeń lub innych uzasadnionych przyczyn po stronie naszego Przedsiębiorstwa.

 Zgoda - skutki jej wyrażenia oraz cofnięcia

W sytuacji, gdy przetwarzanie przez nas danych za podstawę znajduje Państwa zgodę (czyli w sytuacjach innych niż zawarcie i wykonywanie umowy), wówczas udzieloną zgodę możecie Państwo w każdym czasie cofnąć, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania zrealizowanych do chwili cofnięcia zgody.

 Skarga do organu nadzoru

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nasze przedszkole danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole Samorządowe w Milejowie.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych/ Administratorem jest możliwy mailowo, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

25.05.2018 - TEATRZYK ,,TOMCIO ŁAKOMCZUSZEK W KRAINIE CZEKOLADOWYCH SERDUSZEK"

25 maja gościliśmy w przedszkolu aktorów Teatru Animacji „Magik” z Białegostoku. Motywem przewodnim spektaklu było ukazanie dzieciom zasad zdrowego żywienia. Przedszkolaki poznały Tomcia Łakomczuszka, który odżywiał się bardzo niezdrowo, uwielbiał słodycze i jadł je w nadmiarze. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem śledzili losy głównego bohatera, a na koniec nagrodzili aktorów gromkimi brawami.

Kamila Smalec

23.05.2018 - SPOTKANIE ZE SMOKIEM BARTKIEM

Do naszego przedszkola przyjechały panie higienistki z Lublina wraz ze Smokiem Bartkiem. Panie przeprowadziły z dziećmi zajęcia na temat profilaktyki próchnicy zębów oraz pogadankę o zdrowych nawykach żywieniowych. Największe zainteresowanie wzbudziły działania praktyczne, gdzie każdy przedszkolak mógł poczuć się jak prawdziwy stomatolog. Dzieci samodzielnie szczotkowały sztuczne zęby, zakładały plombę i utwardzały ją specjalnym urządzeniem. Na pożegnanie Smok Bartek podarował wszystkim dyplomy oraz drobne niespodzianki. 

Kamila Smalec